Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite politikamızın başında sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak gelmektedir.

  • Firmamızdan talep edilen ürün ve/veya hizmeti;  müşterilerle etkin iletişim kurarak zamanında,  istenen kalitede ve şirket karlılığını koruyarak sunmak,
  • Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde objektiflik, tarafsızlık, gizlilik ve güvenlik prensiplerine riayet ile karşılıklı güven ve saygıyı sağlamak,
  • ISO-9001 KYS standardı gereklerini ve sürekli iyileştirmeyi tüm çalışanlarımıza benimsetmek, çalışanlarımızın katılımları ile uygulamaların sürekliliğini sağlamak
  • Faaliyetlerimizde yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmalar gerçekleştirmek, risk ve fırsatları değerlendirerek süreçlerin verimliliğini sağlamak
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak, yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla artırmak.
  • Araştırma ve geliştirmeye açık olmak, Teknolojiyi takip etmek ve uygulamak,
  • Çevreyi korumak ve kaynakları en verimli şekilde kullanmak.
  • Ürün güvenliğinin kontrol altında olmasını sağlamak.